wildewespen.nl De Nederlandse wespen

en hun relaties, een overzicht van solitaire en sociale wespen (Vespoidea)
Wildewespen.nl
Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl

Vorige familie
subfamilie:


geslacht:


aantal soorten:
vliegtijd:


geslacht:


aantal soorten:
vliegtijd:


geslacht:


aantal soorten:
vliegtijd:


Papierwespen
Vespinae

Dolichovespula
Langkopwespen
Rohwer, 1916
6
half april t/m
half oktober

Vespa
Hoornaar
Linnaeus,1758
2
half april t/m
eind oktober

Vespula
Kortkopwespen
Thomson,1869
4
half maart t/m
eind november




Aziatische hoornaar (Vespa velutina)
sept. 2017

Omschrijving:
De subfamilie Vespinae, de papierwespen, kent in Nederland 12 soorten verdeeld over drie geslachten: zes langkopwespen (Dolichovespula), vier kortkopwespen (Vespula) en twee hoornaars. (Vespa)

Bij de langkopwespen zijn twee soorten (koekoekswespen) die zelf geen nest bouwen, maar parasiteren op andere langkopwespen.

Onder de kortkopwespen vallen de twee 'lastpakken', de algemeen voorkomende Gewone wesp en de Duitse wesp. Het verschil is bij de werksters te zien aan het kopschild: de Gewone wesp heeft daar een zwart 'anker' op het gele kopschild, de Duitse wesp enkel een paar zwarte puntjes. De parasitaire Oostenrijkse wesp en de gastheer Rode wesp zijn overal in Nederland aan te treffen, maar minder in de bebouwde kom. De Rode wesp, een noordelijke soort, komt minder algemeen voor dan voorheen.

De naam papierwespen komt vanwege de nestbouw. De raten worden van fijngekauwd hout, cellulose, gemaakt. Een bolvormig, bros nest dat vaak ondergronds maar ook op donkere plekken bovengronds (in hagen of spouwmuren) gebouwd wordt.

De larven van de Gewone en Duitse wesp hebben insecten, insectenlarven en/of spinnen op het menu. De larven van de hoornaar worden gevoerd met vliegen, muggen, andere wespen of bijen.

Aziatische hoornaar (Vespa velutina)
De Aziatische hoornaar is in september 2017 voor het eerst in Zeeland gevangen. Deze wesp, bijna 2 cm, is kleiner dan de Gewone hoornaar. Ze heeft een volledig zwarte borst. Is minder roodgekleurd. De Aziatische hoornaar heeft het met name gemunt op honingbijen.

Uitzending Vroege Vogels over deze nieuwe wesp in Nederland.

Geslacht: Nederlandse soortnaam Wetenschappelijke soortnaam Zeldzaamheid
Dolichovespula Gewone koekoekswesp Dolichovespula adulterina uiterst zeldzaam
  Middelste wesp Dolichovespula media algemeen
  Noorse wesp Dolichovespula norwegica vrij zeldzaam
  Boskoekoekswesp Dolichovespula omissa onvoldoende gegevens
  Saksische wesp Dolichovespula saxonica algemeen
  Boswesp Dolichovespula sylvestris vrij algemeen
Vespa Europese hoornaar Vespa crabro vrij algemeen
  Aziatische hoornaar Vespa velutina verschenen
Vespula Oostenrijkse wesp Vespula austriaca zeldzaam
  Duitse wesp Vespula germanica algemeen
  Rode wesp Vespula rufa algemeen
  Gewone wesp Vespula vulgaris algemeen
Papierwespen vliegen op Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
  Schermbloemfamilie
Duizenknoopfamilie
Umbelliferae/Apiaceae
Polygonaceae

Wildewespen, 2015-2023