wildewespen.nl De Nederlandse wespen

en hun relaties, een overzicht van solitaire en sociale wespen (Vespoidea)
Wildewespen.nl
Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl

Vorige familie
Volgende familie
familie:


geslacht:

aantal soorten:
vliegtijd:


geslacht:

aantal soorten:
vliegtijd:


geslacht:

aantal soorten:
vliegtijd:


Mierwespen
Mutillidae

Mutilla
Linnaeus, 1758
1
april t/m
september

Myrmosa
Latreille, 1796
1
eind mei t/m
half oktober

Smicromyrme
(Fabricius, 1787)
1
eind mei t/m
half september
Gewone mierwesp (m)Gewone mierwesp (v)
© foto's: Tim Faasen

Omschrijving:

De familie Mutillidae wordt in Nederland vertegenwoordigd met drie geslachten.

Elk geslacht kent in Nederland vervolgens slechts 1 soort. Vrij overzichtelijk dus, toch is het merendeel vrij zeldzaam, de meest voorkomende heet de Gewone mierwesp.

Die drie soorten beslaan 0,0375% van de geschatte wereldbevolking aan mierwespen. Nederland speelt dus op mierwespengebied een zeer marginale rol, toch zijn het hele interessante wespen. Zie je een vrouwelijke mierwesp? Oppakken is af te raden. Wil ze het niet: de steek is zeer pijnlijk!

Herkenning
De vrouwtjes van mierwespen hebben geen vleugels, de mannetjes wel. Een ander kenmerk: bij de mierwespen ontbreekt de gebruikelijke knik in de voelsprieten of antenne's. Verder hebben ze geen knoop of schub op het achterlijf (zoals de mieren). De grootte van het imago (het volwassen insect) wordt binnen de soort bepaald door de hoeveelheid voedsel voor de larven.

Biologie
Mierwespen zijn broedparasitaďre insecten op voornamelijk hommel- of graafwespen, maar ook andere insectennesten (poppen) staan op het 'menu'. Vrouwelijke mierwespen bezoeken geen bloemen, de mannen doen dit wel, voor nectar. Maar welke bloemen is niet bekend. Er is nog veel onderzoek nodig.

Paring
'Hij neemt me mee!'
Het mannetje, vaak veel groter dan het vrouwtje, grijpt bij sommige mierwespsoorten het vrouwtje vast en neemt haar mee de lucht in. In de vlucht of vlak daarna vindt de copulatie plaats. Voor haar ongetwijfeld een hele belevenis, zij kan immers niet vliegen (dubbel genieten?). Voor de soort een manier om zich verder te kunnen verspreiden: veel verder dan dat een bevrucht vrouwtje lopend zou kunnen afleggen.

Mierwespen Nederlandse soortnaam Wetenschappelijke soortnaam Zeldzaamheid
Mutillinae Grote mierwesp Mutilla europaea zeer zeldzaam
Myrmosinae Bruine mierwesp Myrmosa atra vrij algemeen
  Gewone mierwesp Smicromyrme rufipes algemeen
Mierwespen parasiteren op Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
  Hommels
Bombus

© Wildewespen, 2015-2023