wildewespen.nl De Nederlandse wespen

en hun relaties, een overzicht van solitaire en sociale wespen (Vespoidea)
Wildewespen.nl
Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl

Volgende familie
familie:


geslacht:

nummer:
aantal soorten:
vliegtijd:


geslacht:

nummer:
aantal soorten:
vliegtijd:


Keverdoders
Tiphiidae

Methocha
Latreille,1804
010
1
eind mei t/m
begin oktober

Tiphia
Fabricius,1775
011
4
april t/m
begin oktober
Gewone keverdoder (Tiphia femorata)
© foto: Huib Koel

Omschrijving:
Keverdoders zijn over het algemeen zwarte, slanke insecten met een broedparasitaďre levenswijze. Zij leggen het eitje op de larve van loopkevers, meikevers of mestkevers. Deze kevers maken ondergrondse nesten. De keverdoder hoeft dus voor het graven van een nest geen enkele moeite te doen.

De familie van de keverdoders, Tiphiidae, komt in Nederland met twee geslachten voor: Methocha en Tiphia. In het verleden waren ze in twee aparte families ingedeeld. Er komen in Nederland vijf soorten keverdoders voor.

Het vrouwtje van de Gladde mierwesp (de naam is verwarrend: het is geen mierwesp, maar een keverdoder) is circa 5-8 mm groot en heeft een rood borststuk (dat uit drie delen bestaat). Het vrouwtje mist vleugels, en kan dus niet vliegen. Ook de wijze van voortplanting is apart. Het mannetje, 10-14mm is veel groter, en beschikt wel over vleugels. Hij 'ontvoert' haar, neemt haar mee de lucht in, alwaar de paring plaatsvindt. Deze aparte manier van voortplanting zorgt voor een betere verspreiding van de soort, zij legt zo veel meer meters af dan dat ze lopend ooit zou kunnen bereiken.
Keverdoders Nederlandse soortnaam Wetenschappelijke soortnaam Zeldzaamheid Nummer
  Gladde mierwesp Methocha ichneumonides/articulata vrij algemeen 010001
  Gewone keverdoder Tiphia femorata vrij algemeen 011001
  Kleine keverdoder Tiphia minuta minder algemeen 011002
  Roodsprietige keverdoder Tiphia ruficornis verdwenen 011003
  Vroege keverdoder Tiphia villosa uiterst zeldzaam 011004
Keverdoders vliegen op Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
  Schermbloemen Umbelliferae
  Peen Daucus carota
  Gewone berenklauw Heracleum sphondylium
  Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum
  Fluitenkruid Anthriscus sylvestris

© Wildewespen, 2015-2023